Syndicus
Syndicus
Als maar meer mensen gaan wonen in een mede-eigendom. Dat brengt heel wat met zich mee, zowel naar regelgeving toe als naar algemeen beheer. Daarom is er in iedere mede-egendom een syndicus, het is zijn taak om dit op te volgen.

Een syndicus regelt zowel het administratief, het financieel, als het technisch beheer van de gemeenschappelijke delen van een residentie.

Kort samengevat wil dit zeggen dat de syndicus zorgt dat de wettelijke controles gebeuren van de liften en van de brandveiligheid, de opvolging doet bij schade, offertes opvragen, enzovoort. De syndicus dient gelden op te vragen bij de mede-eigenaars om zo weer de facturen betreffende de mede-eigendom te kunnen betalen. Alle inkomsten en uitgaven worden netjes boekhoudkundig bijgehouden om op het einde van het werkjaar te bespreken op de jaarlijkse algemene vergadering.

Bent u, als eigenaar, benieuwd naar de kosten die in het werkjaar reeds gemaakt zijn? Dan bent u altijd welkom voor een bezoek aan ons kantoor om de boekhouding in te kijken!