Diensten

Syndicus
Syndicus

Als maar meer mensen gaan wonen in een mede-eigendom. Dat brengt heel wat met zich mee, zowel naar regelgeving toe als naar algemeen beheer. Daarom is er in iedere mede-egendom een syndicus, het is zijn taak om dit op te volgen.Een syndicus regelt zowel het administratief, het financieel, als het...

Waardebepaling
Waardebepaling

Om uw woonst of eigendom met een juiste prijszetting te koop op de markt aan te bieden, stellen wij voor u een correcte waardebepaling op. Aan de hand van vooropgestelde en objectieve parameters en uiteraard onze marktkennis trachten wij steeds om een realistische en professionele schatting van u...

Plaatsbeschrijving
Plaatsbeschrijving

Bij de verhuur van een woonst bent u wettelijk verplicht een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van het pand op te maken en dit bij de aanvang en bij de beëindiging van het huurcontract. Deze plaatsbeschrijving is zowel voor de huurder als de verhuurder van belang.B-Immo stelt voor u een ui...

Rentmeester
Rentmeester

Als u na een zoektocht de juiste huurder voor uw woonst heeft gevonden, zal er een huurcontract en plaatsbeschrijving opgesteld worden. Echter stopt het hierbij niet, de opvolging van een huurcontract vergt vaak ook nog de nodig energie. Wenst u niet dat de huurder u contacteert als er een lamp s...