Rentmeester
Rentmeester
Als u na een zoektocht de juiste huurder voor uw woonst heeft gevonden, zal er een huurcontract en plaatsbeschrijving opgesteld worden. Echter stopt het hierbij niet, de opvolging van een huurcontract vergt vaak ook nog de nodig energie. Wenst u niet dat de huurder u contacteert als er een lamp stuk is, een schadegeval dient opgevolgd te worden of dat u iedere maand dient te controleren dat de huurgelden tijdig betaald zijn? Dan kunnen wij u alvast geruststellen: ook voor de opvolging van huurcontracten kan u bij ons terecht. Wij zullen altijd klaarstaan voor zowel u, als verhuurder, als voor de huurder.

De jaarlijkse 'controlebezoeken' zullen door ons uitgevoert worden, waarna wij u hierover informeren. Tevens zien wij er iedere maand op toe dat de huurgelden correct betaald worden en tijdig bij u toekomen.