Plaatsbeschrijving
Plaatsbeschrijving
Bij de verhuur van een woonst bent u wettelijk verplicht een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van het pand op te maken en dit bij de aanvang en bij de beëindiging van het huurcontract. Deze plaatsbeschrijving is zowel voor de huurder als de verhuurder van belang.

B-Immo stelt voor u een uitgebreide en gedetailleerde plaatsbeschrijving van de huidige toestand van uw vastgoed op met de nodige tekstuele uitleg en fotoreportage. Zodra de plaatsbeschrijving opgesteld en ondertekend is door alle partijen, kan deze samen met het huurcontract binnen 2 maanden geregistreerd worden bij het registratiekantoor. Ook deze registratie regelen wij voor u zodat u een afgewerkt dossier heeft.